Všade samé diáre, ktorý si mám vybrať?

Všade samé diáre, ktorý si mám vybrať? Problematiku diárov popisuje v článku Michaela Slaninková

Rok sa nám pomaličky blíži ku koncu, za oknom vyzeráme prvý sniežik, jednoducho, čakáme na to magické obdobie — Vianoce. Ale aj v mojom zápisníkovom svete je toto obdobie niečím čarovné — na pultoch predajní a vo virtuálnych galériach e-shopov sa objavujú prvé diáre na nadchádzajúci rok 2016. Aj vy patríte k tým ľuďom, ktorí ešte stále nemajú jasno, pre ktorý diár sa rozhodnúť? Denný na dvoch stranách? Týždenný s vertikálnym usporiadaním dní? Či prehľadný mesačný diár? Tak toto je článok práve pre Vás! V nasledujúcich vetách Vám prinesiem stručný prehľad o tom, z akých typov diárov je možné si vybrať,  a tiež, prečo práve tento typ by mohol byť pre Vás vhodný. Tak smelo čítajte ďalej! :-)


Čo je to diár?

V rámci môjho diárového prieskumu som zistila, že tlačené diáre môžu byť rôzne — môžu vyzerať rôzne a tiež môžu poskytovať svojim zákazníkom aj rôzny obsah. A ako sa má v tom človek vyznať?

Diár je tlačený a zvyčajne knihársky spracovaný; má ľubovoľný rozsah, formát a väzbu; s ohľadom na to, aby bol ľahko prenosný. Pomáha ľuďom orientovať sa v čase; kontrolovať ho a organizovať.

Uvedomila som si však jednu vec, že všetky diáre sa môžu líšiť v štyroch základných veciach — v kalendárnom systéme (s ním súvisí aj rozsah/počet strán), v kalendárnom usporiadaní, vo formáte a vo väzbe. Toto sú tie základné parametre, prostredníctvom ktorých môžeme charakterizovať každý diár, a podľa ktorých si diár vyberáme. Tak poďme sa na ne pozrieť bližšie… :-)

Diáre podľa kalendárneho systému

Kalendár je tou najdôležitejšou časťou každého diára, a preto pochopiteľne tvorí vždy jeho najväčšiu časť. Dovolím si tvrdiť aj to, že práve typ kalendára je pre mnohých používateľov diára vždy ten najdôležitejší faktor, podľa ktorého si nový diár vyberajú. Pýtajú sa, potrebujem denný diár alebo mi stačí týždenný? Hm…a keď to bude týždenný, tak na jednej strane, či dvoch stranách? V tomto momente môžeme povedať, že kupujúci si vyberá svoj diár podľa kalendára, konkrétne kalendárneho systému.

Kalendárny systém definuje logické usporiadanie dní do dlhších časových období alebo naopak.

Podľa kalendárneho systému teda môžeme rozoznávať diáre:

 • denné — základnou časovou jednotkou pre orientáciu v kalendári je deň. Každému dňu prislúcha jedna strana diára, a dokonca býva zvykom, že jednotlivé dni v týchto diároch sú naviac delené na hodiny či polhodiny. Denné diáre tak poskytujú každému dňu dostatočný priestor pre poznámky, a preto sú to najideálnejšie typy diárov pre detailné plánovanie dní. Na strane druhej, nevýhodou týchto typov môže byť ich veľkosť, resp. hrúbka, ktorá teda závisí od počtu strán (denný diár = min. 365 strán), a tým môže byť denný diár menej pohodlný na prenos v kabelke či taške.
  (Ľahšou alternatívou k dennému diáru môže byť taký pseudo-denný diár, v ktorom každej strane diára prislúchajú práve 2 kalendárne dni.)
 • týždenné — základnou časovou jednotkou pre orientáciu v kalendári je týždeň. Každému týždňu tak prislúcha jedna strana alebo dokonca dvojstrana diára. Táto skutočnosť sa môže javiť ako nevýhoda oproti denným diárom, lebo tým pádom poskytujú menší priestor pre denné záznamy. Na druhej strane, týždenné diáre nie sú tak objemné, sú praktickejšie pre prenos a ich veľkou výhodou je, že oproti denným diárom ponúkajú rýchlejšiu orientáciu v čase a akýsi dôležitý nadhľad nad celým pracovným týždňom.
 • mesačné — základnou časovou jednotkou pre orientáciu v kalendári je mesiac. Každému mesiacu zvyčajne prislúcha jedna dvojstrana diára, a tak tieto typy poskytujú len malý priestor na denné zápisky. Zato sú minimálne objemné a ich veľkou výhodou je, že znázorňujú veľa časových informácií na relatívne malej ploche papiera. Sú teda ideálnym typom diára pre každého, kto potrebuje mať dokonalý prehľad a kontrolu nad svojim časom. Dovolím si povedať aj to, že sú tiež vhodné pre tých, ktorí diáre nepoužívajú každodenne a takýto kalendár im slúži ako plánovač a pripomienkovač udalostí.

Všade samé diáre, ktorý si mám vybrať: kalendárny systém. Problematiku diárov popisuje v článku Michaela Slaninková.

 

Slovenské diáre 2019 z mojej grafickej dielne už v predaji

Diáre podľa kalendárneho usporiadania

V rámci kalendára však môžeme badať na diári ešte jednu vlastnosť, a to konkrétne smer, v ktorom sú jednotlivé dni organizované na ploche papiera, a teda, či sú radené horizontálne alebo vertikálne. Tento rozdielny typ kalendárneho usporiadania môžeme najčastejšie sledovať na týždenných diároch.

Kalendárne usporiadanie definuje typografické usporiadanie dní, konkrétne určuje smer, akým sú jednotlivé dni organizované na ploche papiera.

Na základne kalendárneho usporiadania teda môžeme hovoriť o diároch:

 • s horizontálnym usporiadaním dní — dni sú organizované po riadkoch, a to v smere zhora-nadol. Tento typ usporiadania je asi najbežnejší v našich diároch.
 • s vertikálnym usporiadaním dní — dni sú organizované po stĺpcoch, a to v smere zľava-doprava. Veľkou výhodou tohto usporiadania je, že môžeme deň plánovať, a potom sledovať v akomsi prirodzenom smere zhora-nadol.

Všade samé diáre, ktorý si mám vybrať: kalendárne usporiadanie. Problematiku diárov popisuje v článku Michaela Slaninková.

Diáre podľa formátu

Ďalším dôležitým faktorom pri výbere diára býva jeho formát. Bude môj diár veľký, aby bol ozdobou môjho stola, a aby som mala veľa priestoru na písanie? Alebo chcem diár taký ultra-spratný do mojej kabelky? Alebo ho budem nosiť len vo vačku?

Formát je dvojica čísel, ktorá definuje šírku a výšku. Ak hovoríme o formáte diára, zvyčajne máme na mysli formát papierovej strany v jeho vnútri.

Keď sa zamýšľame nad odpoveďami pri takýchto či podobných otázkach, riešime určite to, aký formát diára by bol pre  nás najvhodnejší. Na našom trhu existuje mnoho rôznych veľkostí diárov, ja som ich rozdelila do štyroch základných skupín:

 • štandardné — jedná sa o formáty diárov, ktoré odpovedajú normovaným formátom papiera, ktoré sa u nás bežne používajú. Tj. jedná sa o diáre vo formáte A6 (ako slovníček), A5 (ako malý zošit) či dokonca existujú diáre vo formátoch veľkých zošitov, teda vo formáte A4.
  Okrem normovanej rady A, môžeme nachádzať diáre aj v rade B, konkrétne vo formáte B6 (o niečo väčší ako A6) alebo vo formáte B5 (o niečo väčší ako A5). Presné rozmery formátov rady A a B sú k dohľadaniu na wikipédii.
 • odchýlené od štandardných — to sú veľkosti diárov, ktoré nemajú presne rozmery rady A, B alebo iných normovaných formátov, ale sú to diáre, ktoré sa svojim rozmerom k týmto štandardným len približujú — buď sú málinko širšie alebo málinko vyššie.
 • atypické — atypické diáre sú svojím rozmerom asi najextravagantnejšie typy diárov. Už na prvý pohľad je jasné, že sa nejedná o formáty štandardné alebo len odchýlené od štandardných, pretože u týchto typov môžeme pozorovať napríklad výrazne predĺženú jednu stranu rozmeru — ja som ich nazvala ako elegantné alebo tiež slim formáty. To sú zvyčajne také diáre, ktoré sa pohodlne držia aj v jednej ruke a zmestia sa do každej kabelky (mnoho žien preto hovorí aj o tzv. kabelkových formátoch). Protikladom elegantného formátu v rámci skupiny atypických môže byť zase štvorcový formát.
 • značkové (špeciálne, kodifikované výrobcom) — poslednú skupiny formátov diárov som nazvala značkové. Značkové preto, lebo sú typické pre nejakú konkrétnu značku, pre veľkovýrobcu diárov ako napr. Moleskine, Filofax, Franklin, … Každá táto značka má definované vlastné formáty a tie sa viac či menej od tých vyššie spomínaných troch skupín formátov líšia.

Všade samé diáre, ktorý si mám vybrať: formát. Problematiku diárov popisuje v článku Michaela Slaninková.

Diáre podľa väzby

Jednou z ďalších základných vecí, ktorú pozorujeme na diároch je väzba, teda spôsob, akým sú jednotlivé papierové listy viazané do celku a pripojené k obalu diára.

Väzba je spoločný termín označujúci množinu krokov a postupov, ktorých výsledkom je spojenie listov papiera alebo tlačových hárkov dohromady v jeden určitý formát.

V základe existujú väzby v jednej skupine — mäkké a pevné a v druhej skupine — šité a lepené. Výsledná väzba následne vznikne vzájomnou kombináciou techniky z každej skupiny . Samotné prevedenie väzby má potom priamy vplyv na trvanlivosť diára (ako dlho nám vydrží) a jeho funkčnosť (ako dobre sa nám s ním manipuluje).

 • pevná šitá — pri tomto type väzby sa jednotlivé zložky papiera prešívajú niťou a následne, už vo forme spevneného papierového bloku sú, pripájané k pevným doskám. Technika šitia niťou v kombinácií s pevnými doskami predstavuje ten najtrvanlivejší typ väzby — nehrozí samovoľnému vypadávaniu stránok či rýchlemu poškodenie papierového bloku (je spevnený doskami). Na druhej strane, jedná sa o väzbu, ktorá je spomedzi všetkých asi finančne najnáročnejšia.
 • mäkká šitá — jedná sa o techniku, pri ktorej sú niťou prešité zložky papiera pripájané na papierovú či plastovú obálku (na mäkký materiál, nie pevné dosky). Nevýhodou tejto väzby je rýchlejšie opotrebenie samotného diára, na druhej strane, cena prevedenia tejto väzby je v porovnaní s pevnou väzbou nižšia.
 • mäkká lepená — tento typ väzby by sa mal pre výrobu diára používať čo najmenej — na jednej strane sa mäkká obálka ľahko ničí a na strane duhej, keďže sú jednotlivé papiere spájané pomocou lepidla (nie niťou), táto väzba nespĺňa ani požiadavky na ľahké otváranie diára. Jednoducho si predstavte, že otvárate náčrtník napr. v strede, tiež máte problém, aby Vám ostal papierový blok otvorený a náhodou, ak sa Vám aj podarí udržať túto pozíciu, pri zatváraní zistíte, že lep v mieste spoja praskol a hrozí Vám vypadnutie papierovej stránky. No nič moc…
 • špeciálna  — je to typ väzby, ktorá nevzniká šitím ani lepením. Jedná sa o väzby hrebeňové, špirálové či na krúžky, jednoducho rýchloväzby. Veľká výhoda týchto väzieb spočíva v praktičnosti pri manipulácií s listami papierového bloku — tieto listy je možné relatívne jednoducho vymeniť, pridať nové, či naopak odobrať. Čo sa týka manipulácie so samotným diárom, tak ten nám vždy ostane pekne otvorený. Špeciálne väzby sú spomedzi všetkých typov najlacnejšie.

Všade samé diáre, ktorý si mám vybrať: väzba. Problematiku diárov popisuje v článku Michaela Slaninková.

Úvaha k záveru

Možno si mnohí z Vás hneď na začiatku tohto článku povedali, že veď papierové diáre sú prežitok, také niečo predsa už dnes nikto nepoužíva… Ale opak je pravdou, mnoho ľudí sa nevzdalo starej klasiky! :-) Veď ceruzka a papier sú stále nenahraditeľnými nástrojmi pre rýchle a na energii nezávislé zaznamenávanie myšlienok, naviac podporujú ľudský manuálny záznam a trénujú pamäť, a to je super, nie? :-) Tak ktorý je ten Váš ideálny typ diára? :-)

Slovenské diáre 2019 z mojej grafickej dielne už v predaj

Mesačný diár 2019. Slovenský kalendár 2019. Kolekcia Drotár. Michaela Slaninková. Papiernictvo Slaninková. Vyrobené na Slovensku. zapisniky.sk

 

Zdroj použitých obázkov:
[1] BANN, D. Polygrafická príručka. Praha, Slovart, 2008.

Author článku:

Volám sa Michaela a pochádzam z Bytče. Milujem design, ručnú prácu, papier a písmená (a ľudovô!). Ak by som sa mala charakterizovať jedným slovom, poviem, že som detailista.